Sakupljanje plastike

Sakupljanje plastike vrši se po dogovoru na poziv, a naši spremnici su prilagođeni za urede, stanove, ustanove i dvorišta. Veličine mogu biti od 0,1 m3- 10 m3 . Usluga skupljanja i odvoza plastike je besplatna kao i postavljanje spremnika bez obzira na njihovu količinu